ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ ട്രംപിന്റെ മകൾ

ivanka_trump

പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വോട്ടുകൾ മുന്നിൽ കണ്ട് ട്രംപിന്റെ നീക്കം. ഇതിനായി മകൾ ഇവാൻക അമേരിക്കയിലെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. വെർജീനിയയിലെ രാജ്ധാനി അമ്പലത്തിലാണ് ഇവാൻകയുടെ ആഘോഷം.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY