റേഷന്‍ കടകള്‍ ഇന്ന് തുറക്കില്ല!

0
ration-shop

വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് റേഷന്‍ വ്യാപാരികള്‍ ഇന്ന് പണി മുടക്കുന്നു.  പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം തകിടംമറിച്ചുള്ള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുക, റേഷന്‍ ഷാപ്പുടമകള്‍ക്കും ഭൂരിഭാഗം കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കും വിനയാകുന്ന നടപടികള്‍ ഒഴിവാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് റേഷന്‍ കടകള്‍ അടച്ചിട്ട് വ്യാപാരികള്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.

റേഷന്‍ വ്യാപാരി സംയുക്ത സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വ്യാപാരികള്‍ നിയമസഭാ മാര്‍ച്ചും സംഘടിപ്പിക്കും

Comments

comments

youtube subcribe