വിദ്യാർത്ഥികളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ലഹരി നുരയുന്ന സ്‌പ്രേയും

0
using-spray-to-narcotice

വിദ്യാർത്ഥികളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സ്‌കൂൾ പരിസരത്ത് ലഹരി നിറച്ച സ്‌പ്രേയും. സ്‌കൂളുകൾക്ക് അടുത്തുള്ള കടകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വായിൽ അടിക്കുന്ന സ്‌പ്രേ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. പലതരം പഴങ്ങളുടെ രുചിയുള്ളതും നിറങ്ങളുള്ളതുമായ സ്‌പ്രേകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.

മൂന്നോ നാലോ തവണ ഇത് സ്‌പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥത്തിന് അടിമകളായി മാറും. കൊച്ചിയിലെ സ്‌കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽനിന്ന് എക്‌സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്‌പ്രേയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

Comments

comments

youtube subcribe