രജിസ്ട്രേഷന്‍ നിരക്ക് കുറയും

0
document registration

രജിസ്ട്രേഷന്‍ നിരക്ക് കുറയുമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് സഭയില്‍.ഭാഗപത്ര രജിസ്ട്രേഷന്‍ നിരക്ക് കൂട്ടിയത് പിന്‍വലിക്കും. പകരം എന്ത് വേണമെന്ന് സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു

Comments

comments

youtube subcribe