ടൊയോട്ടയുടെ ക്യൂട്ട് റോബോട്ട് വൈറൽ

Subscribe to watch more

ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വിരസതയകറ്റാൻ ടൊയോട്ടയുടെ മിനി റോബോട്ട് എത്തി. ഇത്രയും ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ട് വേറെയുണ്ടാവില്ല. കിറോബോ എന്നാണ് ഈ ക്യൂട്ട് റോബോയുടെ പേര്.

 

 

 

kirobo, toyota

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY