ഈ ദീപാവലിക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം ദീപങ്ങളാൽ ഒരുങ്ങി നിന്നത് ഇങ്ങനെ

0
diwali

രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ

diwali
അക്ഷർധം ടെംപിൾ, ഗാന്ധി നഗർ

diwali
ബംഗലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച

diwali
ജൈപൂർ നാഗർഹർ ഫോർട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള കാഴ്ച്ച

diwali
മറൈൻ ഡ്രൈവ്, മുംബൈ

diwali
ഹൗറാ ബ്രിഡ്ജ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ

diwali
ബനാറസ്

diwaliഗോൾഡൻ ടെംപിൾ, അമൃത്‌സർ

diwali
ചെന്നൈ

diwali
പൂനെ

diwali
ഉത്തർ പ്രദേശ്

diwali
ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസ്, മുംബൈ

diwali

Comments

comments