പുലിമുരുകൻ ഇനി മുതൽ കോടി മുരുകൻ

top 10 happenings of mollywood industry Pulimurugan

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ‘നൂറുകോടി’ ചിത്രം എന്ന സ്വപ്നം ‘പുലിമുരുകൻ‘ യാഥാർഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY