സ്വര്‍ണ്ണ വില കുതിക്കുന്നു: പവന് 600 രൂപ കൂടി

steep drop in gold price

പവന് 600 രൂപകൂടി 23480രൂപയായി. 2980രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് ഇന്നത്തെ വില.75രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വര്‍ദ്ധിച്ചത്.

gold price hike

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY