പുലിമുരുഗൻ 100 കോടി സെലിബ്രേഷൻ നടന്നു

Pulimurugan

മേജർ രവിയുടെ ബിയോൺഡ് ബോർഡർ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചായിരുന്നു സെലിബ്രേഷൻ നടന്നത്

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY