വൈറ്റ് ഹൗസ് ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പുറത്തു വിട്ട ഒബാമയുടെ ചിത്രങ്ങൾ

വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ പീറ്റ് സൂസ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്. ഏകദേശം 2 മില്ല്യണോളം ഒബാമ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്നും പീറ്റ് സുസയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

pete souza’s favorite photos of obama

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY