ജയൻ അനശ്വരമാക്കിയ രംഗങ്ങൾ

മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടൻ ജയൻ മറഞ്ഞിട്ട് 36 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഓർമ്മകളിലെ ജയന് മരണമില്ല. ആ അതുല്യ പ്രതിഭ വരച്ചിട്ട വേഷങ്ങളെല്ലാം ആരാധകർ കണ്ണിലല്ല, മനസ്സിലാണ് കണ്ടു തീർത്തത്. ജയന്റെ ഇന്നും മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളിൽ തിളങ്ങുന്ന ചില വേഷങ്ങൾ

ജയന്റെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ….

Subscribe to watch more

Subscribe to watch more

Subscribe to watch more

Subscribe to watch more

Subscribe to watch more

Jayan

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY