ചര്‍മ്മം ചെറുപ്പമായി സൂക്ഷിക്കാനും ആര്യവേപ്പില സഹായിക്കും

0
360

ചര്‍മ്മത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, ചര്‍മ്മം ചെറുപ്പമായി സൂക്ഷിക്കാനും ആര്യവേപ്പില സഹായിക്കും. ഡ്രൈ സ്കിന്‍, ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ്, ചര്‍മ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ആര്യവേപ്പിന് മാറ്റാനായി കഴിയും. ആര്യവേപ്പിലയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY