കേരളത്തിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ !! മല്ലൂസ് ഡാ

500, 1000 രൂപ നോട്ടുകൾ ആസാധുവാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ബാങ്കുകളിലും, എടിഎം കൗണ്ടറുകളിലും വൻ തിരക്കാണ്. രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ക്യു രാത്രിയായാലും അവസാനിക്കുന്നില്ല.

ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ഈ ക്യൂ നിൽപ്പ് വല്ലാതെ ബാധിച്ച ഏതോ ഒരു വിരുതനായിരിക്കണം ഈ ക്യൂ നിൽപ്പ് ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചത്.

keralites queue

തങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അഡയാളം വെക്കും. എന്നിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കായി പോകും. തങ്ങളുടെ ഊഴം ആവാറാവുമ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് എടിഎം ൽ നിന്നും പണം എടുത്ത് പോവുന്നു.

keralites queue

എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഐഡിയ ?! സംഭവം കേരളത്തിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ‘മലയാളീസ്’ എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെ ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്.

 

keralites in queue

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY