ടോമിച്ചന്റെ Happiness Never Ends

Tomichan

പുലിമുരുകൻ 100 കോടി ക്ലബ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ടോമിച്ചന്റെ 25ാം വിവാഹ വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ആശംസകൾ നേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടോമിച്ചൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

പുലിമുരുകൻ 100 കോടി ക്ലബ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ടോമിച്ചന്റെ 25ാം വിവാഹ വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ആശംസകൾ നേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടോമിച്ചൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY