കലൂർ സ്‌റ്റേഡിയ പരിസരത്ത് പ്രഭാതസവാരിയ്ക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും നിരോധനം

KALOOR STADIUM

കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്‌റ്റേഡിയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡിൽ പ്രഭാതസവാരിയ്ക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും നിരോധനം. 3 ദിവസത്തേക്കാണ് വാഹനങ്ങളും പ്രഭാതസവാരിയും നിരോധിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്‌സിന്റെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി നടക്കുന്നതിനാലാണ് നവംബർ 21, 22, 23 തീയതികളിൽ രാവിലെ 5 മുതൽഉച്ചയ്ക്ക്12 വരെ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്‌റ്റേഡിയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള നടപ്പാതയും റോഡും അപ്രോച്ച് റോഡും പൊതുജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY