ഇങ്ങനെയാണ് പിഞ്ചോമനകളുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തുന്നത്

നവജാത ശിശുക്കളുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പർഫക്ട് ക്ലിക്കുകൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ??

new born photoshoot

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY