ഞാനും ഞാനുമെന്റാളും ആ 40 പേരും ക്യൂവിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ആ നോട്ടൊന്ന് മാറാൻ

Song

പൂമരത്തിലെ പാട്ട് ഹിറ്റിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോള്‍ ,നമ്മള്‍ ഇവിടെ ക്യൂവില്‍ കിതയ്ക്കുകയാണ് . ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കായി ‘Q ‘മരം ഒരു പാരഡി സോങ്

Subscribe to watch more

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY