ബിജെപിക്കെതിരെ വിഎസ് അച്ചുതാനന്ദൻ

vs-achuthanandan VS achyuthanandan welcomes demolition of buildings in Munnar move

നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം തുടങ്ങി. സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയാണ് സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് ബിജെപി കരുതിയെന്നും, എന്നാൽ ആദ്യ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങൾ കണ്ണ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും വിഎസ് പറഞ്ഞു.

vsachuthananthan against bjp

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY