സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരമായി കുട്ടി വണ്ടർവുമൻ

ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ അച്ഛൻ സ്വന്തം മകളെ വണ്ടർവുമൻ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജോഷ് റോസ്സി എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് സ്വന്തം മകളുടെ ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയത്.

this photographer transforms his daughter to a wonder woman

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY