ഫിദൽ കാസ്‌ട്രോ അന്തരിച്ചു

fidal castro

ക്യൂബൻ വിപ്ലവ നേതാവും മുൻ രാഷ്ട്രത്തലവനുമായിരുന്ന ഫിദൽ കാസ്‌ട്രോ അന്തരിച്ചു.  ഹവാനയിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY