ഇന്ന് മുതല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ വൈകിയോടും

അരൂര്‍ പാലത്തില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാല്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ റെയില്‍ ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം. ഞായറാഴ്ച ഒഴിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് നിയന്ത്രണം വരുന്നത്.
14-40 നു പുറപ്പെടുന്ന എറണാകുളം- കോട്ടയം – കൊല്ലം മെമു ( 66 301) ശനിയാഴ്ചകളിൽ പൂർണമായും റദ്ദു ചെയ്യും.12 – 20നു പുറപ്പെടുന്ന എറണാകുളം- ആലപ്പുഴ- കൊല്ലം മെമു ( 66303) തിങ്കളാഴ്ച ക ളിൽ പൂർണമായും, മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴ-എറണാകുളം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ ഭാഗികമായും റദ്ദു ചെയ്യും.
കണ്ണൂർ – ആലപ്പുഴ എക്‌സ്പ്രസുകൾ(16308 &16307),08-50 നു പുറപ്പെടുന്ന കൊല്ലം-ആലപ്പുഴ-എറണാകുളം മെമു ( 66302) എന്നീ ട്രെയിനുകൾ ആലപ്പുഴ-എറണാകുളം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദു ചെയ്യും. 13-00 മണിക്കു പുറപ്പെടുന്ന കായംകുളം – ആലപ്പുഴ- എറണാകുളം പാസഞ്ചർ (56382) എറണാകുളത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ 45 മിനിട്ടു വൈകും)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY