മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അഭ്യാസം നോക്കൂ

വെറും മൂന്ന് വയസ്സും 2 മാസം പ്രായവമുള്ള ഈ ബാലിക എത്രവേഗത്തിലാണ് ട്രെഡ്മില്ലിൽ ഓടുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ. വ്യായാമം കഴിഞ്ഞുള്ള അഭ്യാസമാണ് കിടിലൻ

girl on treadmill

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY