വിവരാവകാശ നിയമം അട്ടിമറിക്കുന്നു

right to information act sabotaged

കൺസ്യൂമർ ഫെഡിലെ വിവരങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ. നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങൾ നൽകാനാവില്ലെന്ന് വിൻസൻ എം പോൾ. വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നൽകണമെന്നായിരുന്നു മുൻപ് ഉത്തരവ്.

 

 

 

right to information act sabotaged

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY