അപ്‌സൈഡ് ഡൗൺ ബനാന ബ്രെഡ്

Subscribe to watch more

പഴം, എണ്ണ, മുട്ട, പഞ്ചസ്സാര, പട്ട, മൈദ, ബട്ടർ, ശർക്കര എന്നീ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മധുര വിഭവം. പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ.

upside down brown banana

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY