മെക്‌സിക്കൻ ബ്രൗണി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

Subscribe to watch more

ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള മധുര പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട വിഭവമാണ് ബ്രൗണി. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെയാണ് ബ്രൗണി പ്രചാരം നേടുന്നത്.മെക്‌സിക്കൻ ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണാം.

 

 

 

easy recipe of mexican brownie

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY