പാണിയേലി പോര് വെള്ളച്ചാട്ടതിൽ 4 പേര് മുങ്ങി മരിച്ചു

drowning

പാണിയേലി പോര് വെള്ളച്ചാട്ടതിൽ 4 പേര് മുങ്ങി മരിച്ചു. പാണിയേലി പോര് റിസോർട്ടുടമ ബെന്നിയാണ് മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ.

 

 

 

 

4 drowned paniyeli poru

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY