പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ വിലക്ക് നീക്കി

ban on indian films at pakistan uplifted

നാളെ മുതൽ പാകിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തുടങ്ങും. വരുമാനത്തിൽ വലിയ കുറവുമണ്ടായതാണ് തിയറ്റർ ഉടമകൾ വിലക്ക് നീക്കാനുള്ള കാരണം.

 

 

 

ban on indian films at pakistan uplifted

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY