കേരളാ പോലീസിന്റെ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ

kerala police recruitment

കേരളാ പോലീസിലേക്ക് ഈ വർഷം നടത്തിയ നിയമനങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

1. അരുൾ ബി കൃഷ്ണ ഡി സി പി – തിരുവനന്തപുരം

2. അശോക് കുമാർ റൂറൽ – തിരുവനന്തപുരം

3. സുരേന്ദ്രൻ റൂറൽ- കൊല്ലം

4. ടി അശോകൻ -പത്തനംതിട്ട

5. റഫീഖ് -ആലപ്പുഴ

6. വേണുഗോപാൽ- ഇടുക്കി

7. യതീഷ് ചന്ദ്ര ഡി സി പി -കൊച്ചി

8.എ വി ജോർജ് -എറണാകുളം റൂറൽ

9. എൻ വിജയകുമാർ -തൃശ്ശൂർ റൂറൽ

10. പി നാരായണൻ -തൃശ്ശൂർ സിറ്റി

11. പ്രതീഷ് കുമാർ -പാലക്കാട്

12. പുഷ്‌ക്കരൻ -കോഴിക്കോട് റൂറൽ

13. ജയനാഥ് -കോഴിക്കോട് സിറ്റി

14. ശിവ വിക്രം -വയനാട്

15. ഫിലിപ് -കണ്ണൂർ

16. സൈമൺ -കാസർഗോഡ്

kerala police recruitment

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY