ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിന് ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ്

christian micheal agustawestland helicopter

അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റ് ഹോലികോപ്റ്റർ ഇടാപാടിലെ അഴിമതി കേസിൽ ഇടനിലക്കാരമായ ജയിംസ് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിന് ദില്ലി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

 

 

 

christian micheal agustawestland helicopter

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY