കാവേരി നദീ ജലം; നഷ്ട പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ

Cauvery water issue

കാവേരി നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം നൽകാത്തതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ. 2480 കോടി രൂപ കർണാടക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് തമിഴ്‌നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കർണാടക വീഴ്ചവരുത്തിയ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാനും സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനും ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളോടും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

 

Cauvery water issue: Tamil Nadu seeks Rs 2480 crore as compensation

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY