ഹൃത്വിക്‌ റോഷന്‍ ലിസ ഹെയ്ഡന്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

hritwik lissa

ഹൃത്വിക്‌ റോഷനും ലിസ ഹെയ്ഡനും തമ്മിലുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ട് വൈറല്‍. വോഗ് ഇന്ത്യ എന്ന മാസികയുടെ ജനുവരി ലക്കത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്. ബോഡി ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ എന്നാണ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ തീം.
നടിയും മോഡലും ഫാഷന്‍ ഡിസൈനറുമാണ് ലിസ.

Subscribe to watch more

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY