തിരുവാഭരണം തിരുമുറ്റത്തേക്ക്

thiruvabharanam

അയ്യപ്പന് ചാർത്താനുള്ള തിരുാഭരണം സന്നിധാനത്ത് എത്തി. ഇനി തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന. തുടർന്ന് പൊന്നമ്പല മേട്ടിൽ തെളിയുന്ന മകര ജ്യോതി ദർശനം.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY