പിയു ചിത്രയ്ക്ക് വെള്ളി

pu-chithra

അന്തര്‍ സര്‍വകലാശാല അത്ലറ്റിക്ക്സ് മീറ്റില്‍ കാലിക്കറ്റിന്റെ പിയു ചിത്രയ്ക്ക് വെള്ളി. വനിതകളുടെ 1500മീറ്ററിലാണ് വെള്ളി.

pu chitra , silver , medal, meet

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY