സൈക്കിൾ ചിഹ്നം അഖിലേഷിന്

akhilesh cycle sign

സൈക്കിൾ ചിഹ്നം അഖിലേഷ് വിഭാഗത്തിന്. സൈക്കിൾ ചിഹ്നം അഖിലേഷ് വിഭാഗത്തിന് എന്ന സൂചനങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതി ശരിവെച്ച് കൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് വന്നത്.

 

 

 

 

akhilesh cycle sign

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY