ശ്വാസം അടക്കിപിടിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാനാകില്ല

Subscribe to watch more

പ്രശസ്ഥ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ബിഎംഎക്‌സ് റൈഡറായ ടിം നാളിന്റെ സാഹസീക പ്രകടനമാണ് ഇത്. ബാർസിലോണയുടെ തെലുവിലൂടെ നടത്തുന്ന ഈ പ്രകടനം ശ്വാസം അടക്കിപിടിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവില്ല.

 

tim knoll freestyle bike performance

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY