വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങ് : എകെ ആന്റണി

a k antony ak antony on education

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറിയെന്ന് എകെ ആന്റണി. ചില മാനേജ്‌മെന്റുകൾ നടത്തുന്നത് പിടിച്ചുപറിയാണെന്നും ആന്റണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

 

 

 

ak antony on education

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY