ജെല്ലിക്കട്ട് അടുത്ത മാസം ഒന്നിന്

jallikattu jallikkattu to conduct on next mont

അളങ്കാനല്ലൂരിൽ അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് ജെല്ലിക്കട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനം.

 

 

 

 

jallikkattu to conduct  next mont

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY