പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ എംഎം മണി

mani about protest

നാട് മുഴുവൻ വനമാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടെന്നും, വനത്തിനിള്ളിൽൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വൈദ്യുതി നിഷേധിക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാരാണെന്നും മന്ത്രി എംഎം മണി

സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമെന്നും മന്ത്രി എംഎം മണി റഞ്ഞു.

 

 

mm mani against environmentalists

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY