ജയസൂര്യയുടെ ഫുട്‌ബോൾ പരിശീലനം; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

നടൻ ജയസൂര്യ ഫുട്‌ബോൾ പരിശീലനത്തിലാണ്. തന്റെ പുതിയ ചിത്ത്രതിന് വേണ്ടിയാണ് താരം ഫുട്‌ബോൾ പരിശീലിക്കുന്നത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY