ലോ അക്കാദമി; തീരുമാനം സർക്കാരിന് വിട്ടു

Kerala-Law-Academy law academy afiliation wont be banned

ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജ്‌ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെയും തീരുമാനമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയം സർക്കാരിന് വിട്ടു. ഉപസമിതി റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം സർക്കാരിന് വിട്ടത്. യോഗത്തിൽ തീരുമാനമാകത്തിനെ തുടർന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൈമാറിയത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY