വൈറ്റില ചമ്പക്കരയിൽ പ്രക്ഷോഭം ; റോഡുപരോധം / വീഡിയോ കാണാം

വൈറ്റില ചമ്പക്കരയിൽ പ്രക്ഷോഭം ; റോഡുപരോധം / വീഡിയോ കാണാം

കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ വളഞ്ഞ ചമ്പക്കര നിവാസികൾ റോഡുപരോധിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു.

strike for drinking water in ernakulam

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY