കെ മുരളീധരൻ നിരാഹാരത്തിന്

k muraleedharan on hungerstrike

ലോ അക്കാദമി പ്രശ്‌നത്തിൽ കെ മുരളീധരൻ നിരാഹാരത്തിന്. പ്രശ്‌നം മന്ത്രിസഭ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച്ച മുതൽ നിരാഹാരം തുടങ്ങുമെന്ന് മരുളീധരൻ അറിയിച്ചു.

 

 

 

k muraleedharan on hungerstrike

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY