ദില്ലിയിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്; ട്രെയിൻ, വിമാന സർവ്വീസുകൾ വൈകുന്നു

train air services delay train delays due to works at arkonam girl fell from train angamaly yard renovation six trains suspended temporarily

ദില്ലിയിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിൽ ട്രെയിൻ വിമാന സർവ്വാസുകൾ വൈകുന്നു. 75 അഭ്യന്തര വിമാന സർവ്വീസുകളും, 15 അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവ്വീസുകളും, 28 ട്രെയിൻ സർവ്വീസും വൈകുന്നു. ഒരു ട്രെയിൻ റദ്ദാക്കി.

 

 

 

train air services delay

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY