ബജറ്റ് 2017; യുജിസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിക്കും

UGC

നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. യുജിസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY