കുറച്ച് സിംപിള്‍ മാജിക് പഠിച്ചാലോ?

മാജിക് എന്നാല്‍ കണ്‍കെട്ട് വിദ്യ തന്നെയാണ്. നോക്കൂ എത്ര സിംപിളായാണ് ഈ മാജിക് വിദ്യകള്‍ നമ്മെ കണ്ണിന് മുന്നില്‍ നിന്ന് യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ ഒളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY