ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടുപേരെ കാണാതായി

two went missing in temple pond

തൃശ്ശൂർ പെരുവല്ലൂർ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് പേരെ കാണാതായി.

 

 

 

two went missing in  temple pond

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY