ഭരണസമിതിയിൽ ഭിന്നത

0
28
law academy law academy main entrance demolished

ലോ അക്കാദമി ഭരണമസിതിയിൽ ഭിന്നത. സമരം തുടർന്നാൽ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പ്രശ്‌നം തീരണം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് അയ്യപ്പൻ പിള്ള.

 

 

 

split in law academy administrative committee

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY