അയ്യപ്പൻ പിള്ള രാജിവച്ചു

law academy chairman ayappan pillai to resign ayyappan pillai releasedayyappan pillai resigned

ലോ അക്കാദമി ചെയർമാൻ അയ്യപ്പൻ പിള്ള രാജി വച്ചു. രാജികത്ത് ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു.

 

 

 

 

ayyappan pillai resigned

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY