ലോ അക്കാദമി വിഷയം; രാജിയിൽ ഉറച്ച് അയ്യപ്പൻ പിള്ള

law academy chairman ayappan pillai to resign ayyappan pillai releasedayyappan pillai resigned

ലോ അക്കാദമി വിഷയത്തിൽ രാജിയിൽ ഉറച്ച് ചെയർമാൻ അയ്യപ്പൻ പിള്ള. ലക്ഷ്മി നായരെ നീക്കാൻ ഗവേണിങ്ങ് ബോഡി ചേർന്നതായി അറിയില്ലെന്ന് അയ്യപ്പൻ പിള്ള. അത്തരമൊരു യോഗത്തിലേക്ക തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനായി കോടതി ഇടപെടണമെന്നും അയ്യപ്പൻ പിള്ള പറഞ്ഞു.

 

 

 

law academy chairman ayappan pillai to resign

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY