ലോക്‌സഭ നിറുത്തിവെച്ചു

loksabha

പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്‌സഭ 12 വരെ നിറുത്തി വെച്ചു.

 

 

 

 

loksabha stopped till 12

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY